Klíčové dokumenty

Zde najdete klíčové dokumenty, kvůli jejichž nedodržení vznikla petice Za Prahu kulturní.

Usnesení Zastupitelstva ZHMP k transformaci divadel – dokument, na který se obě strany odvolávají. Radní Richter ovšem nedodává, že druhá vlna transformace má být dle nových podmínek a ne podle těchto schválených a platných.

Deklarace hlavního města Prahy o podpoře profesionálního divadla z roku 2001

Dále doporučujeme:

Prohlášení Iniciativy pro kulturu k připravované transformaci pražských divadel

Vyjádření členů komise Rady HMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění z 25. února 2008

Dopis Milana Uhdeho

Vyjádření členů komise Rady HMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění

Koncepce kulturní politiky a Grantová politka Prahy