Dny neklidu

Co jsou Dny neklidu?
Dny neklidu za Prahu kulturní mají upozornit místní politiky, že občanům není lhostejné, jak je nakládáno s jejich finančními prostředky a vyjádřit podporu petici Za Prahu kulturní. Budou to nejrůznější akce většinou s uměleckým podtextem – happeningy, koncerty, performance, výtvarné akce, upozornění formou umístění loga Dnů neklidu za Prahu kulturní na webové stránky, v kavárnách a restauracích, ale i nošení černobílých stužek na oděvu. Připojit se může každý, komu není osud kultury lhostejný. Akce nejsou centrálně koordinovány, iniciátoři však evidují informace vystupujících o formě, místu a času akcí na těchto stránkách. Jejich soupis je pravidelně aktualizován a doplňován.

Dny neklidu za Prahu kulturní budou zahájeny 25. 5. ve 13.00 koncertem na piazzetě Národního divadla v Praze, kde bude také možné po celou dobu Dnů neklidu podepsat petici Za Prahu kulturní. Dny neklidu vyvrcholí 29. května v 8.30 demonstrací na Mariánském náměstí před budovou Magistrátu.

Proč jsou Dny neklidu celorepublikové?
Přístup Prahy ke kultuře vždy byl a je vzorem řadě dalších měst v České republice. Pokud v Praze zvítězí současný přístup, který se snaží zastínit rozdíly mezi kulturou neziskovou a podnikatelskou, hrozí postupná likvidace nekomerční kultury i v dalších městech. Nejde tedy jen o Prahu a divadla, ale také o muzea, nekomerční galerie, kulturní střediska, stagiony, kluby, festivaly a později i další aktivity odkázané na vícezdrojové financování zahrnující podporu ze strany měst a krajů – v širším dopadu i vzdělávací zařízení, stacionáře pro postižené, nízkoprahové kluby, knihovny, univerzity třetího věku, azylové domy, komunitní centra atd. Zkrátka všechny organizace a činnosti, jejichž přínos je hlavně nepeněžní, jsou současným přístupem pražské radnice ohroženy.